english version

Katedra biochémie

842 15 Bratislava 4, Mlynská dolina, pavilón CH1  +421 (02) 602 96 160, kl.160

e-mail sekretariát: biochemia(at)fns.uniba.sk; pracovníci: meno.priezvisko(at)fns.uniba.sk

web: http://www.biochemici.sk

Databáza pracovníkov katedry

Miestnosť

Room

Klapka

Ext.

VoIP UK

VoIP

Vedúca/Head:

 

Doc. RNDr. Katarína Mikušová, PhD.

CH1-213

539

22 539

+421 (02) 60296 539

Zástupca/Deputy:

 

Prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc.

CH1-226

402

22 402

+421 (02) 60296 402

Tajomník/Secr.:

 

RNDr. Igor Zeman, PhD.

CH1-209

398

22 398

+421 (02) 60296 398

Sekretariát/Secretariat:

 

Ľubov Kurucová

CH1-239

160

22 160

+421 (02) 60296 160

Učitelia/Faculty: (§ 0941)

Miestnosť

Room

Klapka

Ext.

VoIP UK

VoIP

RNDr. Ingrid Bhatia, PhD.

CH1-209

398

22 398

+421 (02) 60296 398

RNDr. Petra Čermáková, PhD.

546

22 546

+421 (02) 60296 546

RNDr. Gabriela Gavurníková, CSc.

CH1-210

538

22 538

+421 (02) 60296 538

Doc. RNDr. Anton Horváth, CSc.

CH1-212

546

22 546 

+421 (02) 60296 546

Prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.

CH1-240

452

22 452

+421 (02) 60296 452

Prof. RNDr. Jordan Kolarov, DrSc.

CH1-241

398

22 398

+421 (02) 60296 398

Prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc.,

emeritný profesor

CH1-242

202

22 202

+421 (02) 60296 202

RNDr. Marek Mentel, PhD.

CH1-209

398

22 398

+421 (02) 60296 398

Doc. RNDr. Katarína Mikušová, PhD.

CH1-213

539

22 539

+421 (02) 60296 539

Ing. Martina Neboháčová, PhD.

CH1-226

202

22 202

+421 (02) 60296 202

Prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc.

CH1-226

507

22 507

+421 (02) 60296 507

Doc. Mgr. Peter Polčic, PhD.

CH1-209

398

22 398

+421 (02) 60296 398

RNDr. Igor Zeman, PhD.

CH1-209

398

22 398

+421 (02) 60296 398

Vedeckí a odborní pracovníci

/Research: (§ 1404)

Mgr. Miroslav Brecík

547

22 547

+421 (02) 60296 547

RNDr. Michaela Koháryová, PhD.

CH1-216

548

22 548

+421 (02) 60296 548

Doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD.

CH1-213

547

22 547

+421 (02) 60296 547

Mgr. Juraj Laco, PhD.

CH1-211

538

22 538

+421 (02) 60296 538

RNDr. Darina Mikulášová, PhD.

CH1-216

548

22 548

+421 (02) 60296 548

Ing. Pavol Sulo, CSc.

CH1-227

611

22 611

+421 (02) 60296 611

Mgr. Zuzana Svetlíková

547

22 547

+421 (02) 60296547

Mgr. Júlia Zemanová, PhD.

CH1-202

536

22 536

+421 (02) 60296 536

Neučitelia - VŠ  (§ 4018)

Darina Luknárová

CH1-202

536

22 536

+421 (02) 60296 536

Ing. Michal Henček, CSc.

CH1-206

Ostatní pracovníci/Staff:

Ľubov Kurucová (§ 0941)

CH1-239

160

22 160

+421 (02) 60296 160

Anna Blahová (§ 2001)

CH1-216

548

22 548

+421 (02) 60296 548