Pracovníci fakulty

Priezvisko pracovníka :


Číslo pracoviska/katedry :Vedúci pracovísk

 

Telefónna ústredňa: 602 96 111
Telefón pracovníka: 602 96 klapka
Email pracovníka: meno.priezvisko @ fns.uniba.sk (bez diakritiky)

 

Databáza pracovníkov na webe je prevzatá z ekonomického informačného systému SOFIA.

V databáze pracovníkov nie sú uvedení doktorandi.
Zoznam doktorandov nájdete v AIS https://ais2.uniba.sk 

 

Databáza pracovníkov a študentov Univerzity Komenského